Search

Hållfasthetsberäkning

y+ values for turbomachinery Simcenter STAR-CCM+

Program för hållfasthetsberäkning

Manuella hållfasthetsberäkningar kan vara tidskrävande och kräver dessutom erfarenhet och kunskap inom området. Att först se både uppenbara och gömda risker, och sedan även kunna räkna på hållfastheten, är avgörande för säkerheten av konstruktuionen.

Hållfasthetsberäkning är en metod för att fastställa hur stark en konstruktion är och hur den kommer att reagera under olika belastningar. Det inkluderar att använda matematiska modeller och fysikaliska principer för att simulera hur konstruktionen kommer att bete sig under olika scenarier.

Hållfasthetsberäkningar används vanligtvis vid designen av byggnader, broar, dammar, flygplan och andra konstruktioner för att säkerställa att de uppfyller kraven på säkerhet och prestanda. Detta kan innefatta beräkningar av spänningar, strains och defektioner i materialet, samt analys av konstruktionens stabilitet och säkerhet.

CAE status of object

Hållfasthetsberäkningar med Volupe

Med Volupes simuleringsprogram underlättas processen vid beräkningar och analyser av konstruktioner av olika former. Dessa verktyg kan innefatta modelleringsfunktioner, databaser med materialegenskaper och olika belastningar och scenarier, samt visualiseringsverktyg för att hjälpa till att tolka resultaten av beräkningarna.

Exempel på program att använda:

Du kan använda våra verktyg för att simulera hur din konstruktion kommer att bete sig under olika belastningar, samt för att utföra olika beräkningar. Du kan också använda våra program för att utföra analyser av konstruktionens stabilitet och säkerhet.

Vanliga frågor och svar om hållfasthetsberäkning

Hur räknar man ut hållfasthet?

Det finns flera olika metoder för att beräkna hållfasthet hos ett material eller en konstruktion, och vilken metod som används beror på konstruktionens typ och komplexitet.

Vad menas med begreppet hållfasthet?

Hållfasthet är en term som beskriver hur mycket belastning ett material eller en konstruktion kan tåla utan att skadas eller misslyckas. Det är ett mått på materialets eller konstruktionens förmåga att motstå olika typer av belastningar, såsom tryck, drag, böjning, torsion och kompression.

Hållfasthet är ett viktigt koncept inom materialteknik och konstruktionsteori. Att beräkna hållfastheten är avgörande för att säkerställa att en konstruktion är både hållbar och säker under olika belastningar och scenarier. Hållfastheten för ett material eller en konstruktion kan påverkas av flera faktorer, inklusive materialets egenskaper, konstruktionens design och tillverkning samt miljöförhållanden.

Det finns flera olika typer av hållfasthet, såsom spänningshållfasthet, tryckhållfasthet, töjningshållfasthet, böjhållfasthet och kompressionshållfasthet.

Vad är simulering

Carl Wanngård, M.Sc.

Account manager & business developer
+46 731 473 320
carl.wanngard@volupe.com

VOLUPE

Lukas Johansson, M.Sc.

Account manager & business developer
+46 704 466 297
lukas.johansson@volupe.com

VOLUPE

Customer success & support

The Volupe customer success program includes regular technical follow-up meetings with our Customer Success Manager Carl Stenson. We go through what projects you have carried out, what you see in front of you and how we can support you in the best possible way. All our customers will be appointed a dedicated support technician who will be your first point of contact and carry relevant experience from your industry and how the software can be used efficiently and accurately.

Case study STAR CCM

Featured success stories

Learn how we have engaged with different customers and how they have used the software and our solutions successfully in different projects

Get started Star CCM+

How to get started

Volupe has developed a complete customer oriented process to onboard you as a new user of Simcenter STAR-CCM+. Learn more how this process is defined.