Volupe logo

Blog berichten Volupe

De nieuwe versie 2021.2 van Simcenter FloEFD is nu beschikbaar

Wij van Volupe hopen dat u een fijne zomervakantie heeft, en we willen u ook informeren dat wanneer u terugkomt bij uw simulatie er een nieuwe versie van Simcenter FloEFD klaar staat om downloaded te worden. De nieuwe versie 2021.2 heeft verschillende functies die u zullen helpen in uw dagelijks leven als ingenieur, en in de blog post van deze week zullen een aantal van hen worden gepresenteerd.

 

Lineaire knik in structuur simulations

De mogelijkheid van constructieberekening in Simcenter FloEFD was toegevoegd in de vorige versie. In de versie 2021.2 is de mogelijkheid om lineaire knik te berekenen toegevoegd aan de constructiemodule (een extra licentie is nodig om deze module te kunnen laden). Knikken is het plotseling optreden van een vervorming door samendrukking in een richting waar van nature geen vervorming optreedt. Lineaire knik is goed voor een eerste onderzoek of er knik optreedt of niet, er is een korte rekentijd, maar met niet-lineaire eigenschappen voor de geometrie en het materiaal wordt geen rekening gehouden. U zet de simulatie op via de wizard zoals de afbeelding hieronder laat zien.

 

Instelling knik simulatie

 

Om de nieuwe functie te testen, heb ik een simulatie uitgevoerd voor lineaire knik, met de resultaten van de vervorming weergegeven in de afbeelding hieronder. Er zijn ook resultaten in termen van eigenwaarden, die ook worden weergegeven in de afbeelding hieronder, in de tabel aan de linkerkant. In de simulatie wordt de niet-uniforme holle staaf, die aan de onderzijde is ingesnoerd, blootgesteld aan een kracht van boven recht naar beneden. De kracht is 1kN en de eigenwaarden vertegenwoordigen de kracht die moet worden vermenigvuldigd met de belasting van 1kN om vervorming in de vorm van knikken te verkrijgen. De eerste toestand wordt weergegeven in de afbeelding met de snede-plot.

 

Knikken simcenter floefd

 

Om de lineaire knik te valideren heb ik ook een simulatie uitgevoerd van een massieve vierkantige staaf, waarvoor ik gemakkelijker de analytische oplossing kon berekenen. Dit geval zou overeenkomen met het knikgeval nummer één van Euler. Bij vergelijking van de simulatie en de analytische oplossing kon ik zien dat de knik eruit ziet zoals verwacht en met een foutenmarge van minder dan 2% voor de eigenwaarden.

 

Bezwijking simcenter floefd euler 1

 

Tweede orde benadering voor turbulentiemodellering

Voor de fluid simulations is er een belangrijke update geweest in de solver. De turbulentiemodellering maakt nu standaard gebruik van tweede-ordeschema's. Dit betekent dat de turbulentie in de simulations wordt bepaald met een nauwkeuriger benaderingsmethode. De gemodelleerde termen (convectieve termen in de turbulentievergelijkingen) in de fysische vergelijkingen gebruiken nu informatie voor cellen, niet alleen vlak ernaast, maar ook de cellen een roosterruimte verder weg. Dit kan iets meer rekenkracht vergen, maar de verkregen nauwkeurigheid in de oplossing is het hopelijk waard. Als u de eerste orde benadering wilt gebruiken, zoals voorheen, kunt u een parameter aanmaken in de Calculation control options -> Advanced options, zoals de afbeelding hieronder laat zien. Ik zou echter aanraden om deze tweede orde benadering te gebruiken.

 

tweede orde turbulentie simcenter floefd

 

Eervolle vermeldingen

Er zijn enkele nieuwe functies die het vermelden waard zijn met een kortere beschrijving:

  • In de constructiemodule kunt u nu ook een modale frequentieanalyse uitvoeren op modellen waarop een belasting is aangebracht.
  • Voor verbranding simulations kun je nu drie componenten in je mengsel hebben, de derde component kan zowel brandstof als oxidator zijn.
  • Twee weerstanden simulations geven de vermogenswaarde van de weerstand automatisch weer in hun naamplaatje.
  • Voor stralingsbronnen kunt u een lokaal coördinatenstelsel kiezen, om de definitie voor deze diffusieve bronnen te vereenvoudigen.
  • Geperforeerde platen kunnen drukverlies/dalingscoëfficiënt doelen hebben.

 

Wij bij Volupe hopen dat deze blog post nuttig is geweest, en als u vragen heeft over de nieuwe versie van Simcenter FloEFD of uw simulations aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via support@volupe.com.

 

Auteur

Christoffer Johansson, M.Sc.
support@volupe.com
+46764479945 

Christoffer Volupe

Meer blogberichten

nl_BEDutch