Paket och partiklar i Simcenter STAR-CCM+

Att köra simulations inom den lagrangska ramen innebär i sig att partiklar införs i fluid-flödet, men i många fall innebär det också att begreppet paket införs. Begreppet paket är ofta föremål för förvirring bland många användare, så veckans blogginlägg syftar till att reda ut skillnaden/skillnaderna mellan paket och partiklar. Vi kommer att ...

Paket och partiklar i Simcenter STAR-CCM+ Läs mer "