Blogginlägg Volupe

Hitta en cirkels centrum i Simcenter STAR-CCM+

STAR-CCM+

Jag har alltid haft svårt att hitta koordinaten för en cirkels centrum i Simcenter STAR-CCM+. Jag har oftast varit tvungen att gå tillbaka och "hitta" koordinaten i ett förbehandlingsprogram. Men det finns ett sätt i Simcenter STAR-CCM+ som gör det möjligt att göra detta.

Anta att du vill tillämpa en faktisk rotation på en cylinder. Oavsett om du flyttar nätet eller bara tillämpar en hastighetsspecifikation på väggen vill du veta runt vilken axel cylindern ska rotera.

STAR-CCM+

Detta kan göras genom att grafiskt skapa ett cylindriskt koordinatsystem. Start genom att visa nätet på din geometri. Gå sedan till verktyg -> Koordinatsystem -> Laboratorium -> Lokala koordinatsystem. Högerklicka på den sista mappen och välj New -> Cylindrical.

 

 

 

 

 

 

När du har gjort det kommer följande fönster att visas för dig. I det fönstret väljer du knappen på bilden, den markerade som låter dig välja trädpunkt på en cirkel för att definiera ett koordinatsystem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du har valt det alternativet får du en förhandsvisning av koordinatsystemet. Du väljer då helt enkelt tre punkter i cirkelns kant. Se till att du väljer en punkt där kanterna möts (om du gör det blir urvalet grönt). Och när du väl har valt tre punkter på cirkeln skapas koordinatsystemet automatiskt med all nödvändig information i redigeringsfönstret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkelns egentliga mittpunkt finns i rutan för koordinatsystemets ursprung. Du kan nu skapa ett annat koordinatsystem i cirkelns andra ände för att få fram två punkter och låta dessa definiera en rotationsvektor. Eller så kan du använda ditt nyss skapade koordinatsystem och tillämpa din rotationsrörelse på det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta mig på robin.victor@volupe.com eller support@volupe.com.

Fler blogginlägg

sv_SESwedish