Logotyp för Volupe

Hur du kommer igång

Så här kommer du igång med Simcenter

KOM IGÅNG

LÄTT, UPP!

ETAPP 1

Inledande skede

 • Vi ordnar ett första möte för att upptäcka och definiera vilka utmaningar du har och vilka problem du vill lösa. Vi presenterar vårt team för dig, den expertis och kunskap vi har inom din bransch.
 • Vi bokar in ett uppföljningsmöte där vi demonstrerar relevanta produkter och lösningar för dig.
ETAPP 1

STAGE 2

Utvärderingsfasen

 • Utvärderingsplan - tillsammans med dig upprättar vi en grov och väldefinierad plan där vi identifierar några fall som ska slutföras under utvärderingen.
 • Tillsammans med dig sätter vi upp tydliga mål, avkastning på investerat kapital, nödvändiga finansiella investeringar osv. Vi involverar även din ekonomiska köpare i detta skede.
 • Utbildning - Vi skräddarsyr utbildningar utifrån din erfarenhet.
 • Utvärderingslicenser tillhandahålls och installeras. Normal period på 1-2 månader beroende på omfattningen.
 • Vi planerar tekniska stand-up-möten varje vecka för att stödja dig under utvärderingen.
 • Slutsats av utvärderingen. Tillsammans med dig går vi igenom resultaten av utvärderingen och mäter dem mot de ursprungliga framgångskriterierna som vi tidigare fastställde.
STAGE 2

STAGE 3

Genomförande

 • Affärsförslag - baserat på resultatet av utvärderingen tillhandahåller vi en skräddarsydd lösning utifrån dina specifika behov.
 • Beslut - efter att ni internt har godkänt lösningen avslutar vi upphandlingsprocessen.
 • Implementering - vi tillhandahåller den kompletta lösningen och hjälper dig med alla installationer som behövs för att få igång programvaran. Normalt har du allt på plats 2-3 arbetsdagar från beställningen.
 • Uppföljning och kundframgång - alla våra kunder får en egen tekniker för applikationssupport som fungerar som din första kontaktpunkt för alla frågor du kan tänkas ha.Dessutom har vi halvårsvisa kundframgångsmöten där vi diskuterar ämnen och hur nöjda du är med den lösning som vi tillhandahåller.
STAGE 3
Fallstudie STAR CCM

Framgångsberättelser

Lär dig hur vi har samarbetat med olika kunder och hur de har använt software och våra lösningar framgångsrikt i olika projekt.

Carl stenson

Kundsuccé och support

Volupes program för kundframgång omfattar regelbundna tekniska uppföljningsmöten med vår Customer Success Manager Carl Stenson. Vi går igenom vilka projekt du har genomfört, vad du ser framför dig och hur vi kan stödja dig på bästa möjliga sätt. Alla våra kunder kommer att utses till en dedikerad supporttekniker som kommer att vara din första kontaktpunkt och bära med sig relevant erfarenhet från din bransch och hur software kan användas effektivt och noggrant.

sv_SESwedish