Logotyp för Volupe

Blogginlägg Volupe

Hur man arbetar med gränssnitt i Simcenter STAR-CCM+

Ladda ner simuleringsfilerna som motsvarar jämförelsen för gränssnitt i slutet av det här blogginlägget:

I veckans blogginlägg tittar vi på gränssnitt och hur man skapar gränssnitt i Simcenter STAR-CCM+. Anledningen till varför vi behöver gränssnitt är för att ansluta olika delar, så att simuleringen förstår att fluid-regionerna är anslutna och inte separerade bara för att två olika geometriska delar används. Observera att även om delarna delar plats i rummet för en yta (eller flera) behövs gränssnitt för att ange att fluid-regionerna ska vara anslutna. 

I det här blogginlägget kommer vi att titta på två block, som i bilden nedan, för att förklara gränssnitt och hur man konfigurerar dem. På bilden kan du se att en kontakt mellan de två blocken skapas via en avtryckningsoperation. Genom att skapa kontakter säkerställs att gränssnitt skapas automatiskt (om du vill det) och på rätt sätt när du tilldelar delar till regioner - därav rekommendationen att använda det här arbetsflödet. 

tilldela en del till en region Simcenter STAR-CCM+

När du tilldelar delar till regioner väljer du med ctrl de delar som ska anslutas till regionerna, som i bilden nedan. 

tilldela en del till en region Simcenter STAR-CCM+

När du tilldelar delarna till regioner väljer du vilka delar du vill ha och ändrar inställningarna för att skapa regioner, gränser och funktionskurvor för VARJE del, yta och kurva. Annars behåller du inte uppdelningen av dina geometrier som du redan har skapat. Se bilden nedan där du ändrar inställningarna. I den här snabbmenyn har du också möjlighet att välja hur du vill att dina gränssnitt ska skapas. tilldela en del till en region Simcenter STAR-CCM+

Det första av de tre alternativen för att skapa gränssnitt är boundary-mode från kontakter. Här relaterar du gränssnittets boundary-0 och boundary-1 till gränssnittets inlopps- och utloppsyta, vilket framgår av bilden nedan. Gränssnitt i gränssnittsform kan skapa ett gränssnitt mellan ett, och endast ett, par gränser. Om du behöver ha samma uppdelning av gränssnitt som du har för gränserna rekommenderas denna inställning. 

 tilldela en del till en region Simcenter STAR-CCM+

Om du i stället använder alternativet kontaktläge från kontakter kommer du att koppla kontakten till gränssnittet. Båda dessa alternativ för att skapa gränssnitt kommer att skapa gränssnitten automatiskt. Gränserna i kontaktläge kan skapa ett gränssnitt av ett obegränsat antal par av gränser. Om antalet gränssnitt bör minimeras och det inte finns något behov av att dela upp gränssnitt per gräns, rekommenderas denna inställning.  tilldela en del till en region Simcenter STAR-CCM+

Om du istället väljer att inte skapa kontakter när du tilldelar delar till regioner (tredje alternativet) kan du skapa gränssnitt manuellt som i bilden nedan. Genom att ctrl-välja de regioner som är av intresse kan du skapa gränssnitt genom att högerklicka på regionerna och välja att skapa gränssnitt från gränssnittet för kontaktläge. Detta sätt att skapa gränssnitt på region- eller gränsnivå är särskilt användbart när man använder overset mesh, se länk till vårt blogginlägg om overset meshes här. https://volupe.se/overset-mesh-in-simcenter-star-ccm/.  gränssnitt Simcenter STAR-CCM+

När gränssnitt skapas skapas automatiskt en gränssnittsgräns, som skriver över gränsvillkoret för den gränsen med dess inställningar. I bilden nedan för block kommer till exempel gränsen "out1" (som är ansluten till gränsen "in2" i block 2) inte att vara en vägg, utan ett internt gränssnitt som anges i gränssnittsegenskaperna. 

tilldela en del till en region Simcenter STAR-CCM+

 

Jämförelse mellan gränsläge och kontaktläge för gränssnitt. 

 

För att visualisera skillnaden mellan gränssnitt i boundary mode och kontaktmode skapade jag ytterligare två simulations där geometrin är uppbyggd av fyra kuber istället för två, se bilden nedan. I simuleringen som använder gränssnitt i gränsläge skapas ett gränssnitt per kontaktpar (ett av de två gränssnitten är markerat i bilden), och för simuleringen som använder gränssnitt i kontaktläge skapas endast ett större gränssnitt. För att titta närmare på uppställningen finns simuleringsfilerna bifogade via länken högst upp i blogginlägget.  

tilldela en del till en region Simcenter STAR-CCM+

 

Vi på Volupe hoppas att det här blogginlägget har varit informativt och att arbetsflödet för att skapa gränssnitt har blivit tydligare. Om du har några frågor är du alltid välkommen att skicka dem till support@volupe.com. 

 

Författare

Christoffer Johansson, M.Sc.
support@volupe.com
+46764479945

Christoffer Volupe

 

Fler blogginlägg

sv_SESwedish