Logotyp för Volupe

Blogginlägg Volupe

Importera tabeller och använda dem som indata för att specificera randvillkor i Simcenter STAR-CCM+.

Gränsvillkor gör vår simulations specifik för vår problemställning. Om du vill ha en specifik hastighetsprofil som indata till din simulering (t.ex. från testdata) är det bra att veta hur du importerar detta randvillkor som en tabell. I veckans blogginlägg kommer vi att visa dig hur du gör:

  • Importera en tabell för en hastighetsprofil vid ett inlopp.
  • Visualisera randvillkoret i en ritning.
  • Kontrollera att randvillkoret används i simuleringen.
  • Några tips och tricks om du får ett felmeddelande när du importerar tabeller.

Kontrollera att .csv-formatet är korrekt

Den tabell som används för att importera randvillkorens värden rekommenderas att lagras i en fil i formatet ".csv". Linjerna i filen ska vara separerade med endast ett kommatecken och inga mellanslag, se bilden nedan.

Observera att decimaltecknet kan variera beroende på vilken språkinställning du har på din dator. Simcenter STAR-CCM+ använder en punkt som decimaltecken, därför rekommenderar vi att du använder samma. Om du vill veta vilket format en tabell har på din dator kan du alltid skapa en tabell i Simcenter STAR-CCM+ och exportera den för att se vilket format du ska använda.

Importera tabellen till Simcenter STAR-CCM+

För att importera en tabell till Simcenter STAR-CCM+ går du till Verktyg -> Tabeller, högerklickar på Tabeller, väljer Ny tabell -> Filtabell och importerar den önskade filen. Högerklicka på den importerade tabellen och välj Tabulate för att visualisera den importerade tabellen som bilden nedan visar.

Om du behöver uppdatera importen eller om något verkar fel, högerklicka på tabellen och välj Ladda om filen. Hur du hittar de olika valen för en tabell visualiseras i bilden nedan.

Skapa en fältfunktion

Högerklicka på Fältfunktioner (under Verktyg) och skapa en ny fältfunktion. Vi kommer att använda funktionen Interpolera tabell för att använda värdena från tabellen för att skapa interpolerade värden för hastigheten för platser i y-position. Syntaxen för fältfunktionen är:

interpolateTable(@Table("Velocity_scaled"), "Ycoord",SPLINE, "meterPerSecond",$${Position}[1])

I det här exemplet:

  • Tabellen heter Velocity_scaled,
  • Ycoord är namnet på den första kolumnen i .csv-filen (motsvarande y-position),
  • SPLINE är en interpolationsmetod som skapar värden mellan de diskreta punkter som anges i tabellen,
  • meterPerSecond är namnet på den andra kolumnen i tabellen (som motsvarar hastighetsstorleken),
  • Position 1 anger att positionskoordinaten är riktad mot y-axeln (1=y-riktning, om du vill ha x-riktning motsvarar det värdet 0 och om du vill ha z-riktning motsvarar det värdet 2).

Om det uppstår ett fel när du läser in tabellen kan det bero på namngivningen av kolumnerna i .csv-filen. Om du får sådana här fel på grund av symbolen före den första kolumnen som heter Y, försök att ändra kolumnnamnet och ladda om filen för tabellen (som beskrivs i föregående steg):

Hittade 2 kolumner vid import av tabellen Velocity_scaled.csv: "¤Y", "meterPerSecond"

Fel: funktionen "velocity_inlet_profile (velocity_inlet_profile)" kompileringsfel: syntaxfel

Uttrycket "interpolateTable(@Table("Velocity_scaled"), "Y", SPLINE}, "meterPerSecond",$${Position}[1])" kunde inte kompileras.

Vi på Volupe har tidigare skapat blogginlägg om hur man definierar fältfunktioner, ta en titt på de två länkade blogginläggen nedan om du behöver några tips om hur man skapar fältfunktioner.

https://volupe.se/star-ccm-field-function-syntax-part-1/

https://volupe.se/star-ccm-field-function-syntax-part-2/

Ställ in fältfunktionen som ett randvillkor

På regionnivå ska du ange randvillkor för alla gränser. Standardgränsvillkoret är vägg, och när du ändrar gränstypen för inloppet till Velocity inlet (används i det här exemplet) kan du ändra metoden Velocity magnitude (under Physical values) till Field function (fältfunktion). Här kan du nu välja den fältfunktion som du skapade i föregående steg. Det här steget görs innan du plottar tabellen i Simcenter STAR-CCM+ eftersom vi kommer att plotta regionens värde i plotten (därför måste vi först tilldela regionen ett värde).

Plotta tabellen

Skapa en ny tomt med Parts (delar) som Inlet (högerklicka på tomten, redigera, delar). Välj x-typ för den skalarfunktion du skapade och y-typ för position (i det här fallet y-position). Plotten, se exempelplotten nedan, kommer att använda cellvärdena i det nät som du har skapat för regionen. Standarddatatypen för x-type är inställd på Direction, ändra detta till Scalar. Om du inte kan hitta din fältfunktion som indata för Scalar-funktionen, dubbelkolla så att du inte får något felmeddelande när du definierar fältfunktionen.

Kontrollera att randvillkoret används.

För att bekräfta att du använder hastighetsprofilen kan du plotta en skalär scen med hastigheten för inloppet och jämföra scenen om du plottar fältfunktionen på inloppet istället. Plotten bör inte förändras.

Vi på Volupe hoppas att det här blogginlägget kommer att hjälpa dig som CFD-ingenjör i ditt dagliga arbete. En sak att notera är att det finns flera olika sätt att ange en hastighetsprofil som inloppsgränsvillkor, men i det här blogginlägget används fältfunktioner. Om du hellre använder tabeller kan du titta på den här videohandledningen från Siemens: https://support.sw.siemens.com/en-US/product/226870983/knowledge-base/KB000041469_EN_US?pid=sc%3Apc-typeahead&index=content-external&audience=external .

Om du har några frågor om din simulations kan du skicka ett e-postmeddelande till support@volupe.com. Ha en trevlig helg!

Fler blogginlägg

sv_SESwedish