Logotyp för Volupe

Blogginlägg Volupe

Nya funktioner i version 2021.2 för Simcenter Amesim

November har inte bara gett oss mulen himmel och kallare väder, utan också en helt ny version av Simcenter Amesim. Version 2021.2, som finns tillgänglig för download på Siemens supportportal, har nu kommit med några mycket uppskattade uppdateringar när det gäller både funktioner och möjligheter.

I veckans inlägg kommer vi att försöka täcka och lyfta fram några av de förbättringar som nyligen gjorts i verktyget:

     Verktygslåda för elektrotermisk identifiering av batterier

     Markdesignern

     Import av testdata

Verktygslåda för elektrotermisk identifiering av batterier

Verktygslådan för elektrotermisk identifiering av batterier är en uppsättning Python-verktyg som är bekvämt paketerade som ett verktyg i Simcenter. Amesim. Den stegvisa metoden syftar till att förenkla modelleringen av elektriska och termiska beteenden som tillhandahålls av användarens batterimätningar av ström, spänning och temperatur. Mätningarna kan erhållas antingen genom experimentella tester av batteriet eller genom simulering med hjälp av komplexa batterimodeller, t.ex. en elektrokemisk modell. Genom att följa de identifieringssteg som visas i bilden nedan kan verktyget identifiera och ställa in nödvändiga parametrar som hör till batteriets avancerade ekvivalenta kretsmodell. Detta kan antingen göras på cellnivå eller som ett batteripaket.

Förfarandet består av flera steg och omfattar beräkningar som beräkning av verklig kapacitet från testprofiler, beräkning av spänning i öppen krets vid olika laddningstillstånd (SoC), bestämning av ohmsk resistans vid olika SoC, identifiering av termisk modell osv. Resultaten tabelleras sedan som funktioner av SoC, ström och temperatur för att kunna användas och refereras vid framtida simuleringar. Ett exempel på identifierade parametrar ges i tabell 1 nedan.

Markdesignern

Ground Designer finns i version 2021.1, men har genomgått några större uppdateringar i den senaste versionen för att göra den mer användarvänlig och robust. För dig som inte är bekant med vad verktyget/appen gör kan det kortfattat beskrivas som ett verktyg för att snabbt generera förenklad anpassad terräng och används tillsammans med andra komponenter i biblioteket Vehicle Dynamics.

Den schablonbaserade metoden fokuserar på branta och ojämna underlag, vilket är av särskilt intresse för terrängfordon som vanligtvis används inom byggnads-, gruv-, jordbruks- och skogsindustrin. Förutom att lägga till gupp och fördjupningar, ändra lutningen och ändra väginställningar kan Ground Designers slutliga vägmodell också kombineras med beteende för mjuk mark. Genom att koppla ihop däckmodellen för mjuk mark med modellen för väggrepp och terrängen är det möjligt att undersöka och uppskatta hur körning på mjukt och ojämnt underlag påverkar fordonet och dess delsystem.

Det bör påpekas att interaktionen och kontaktkrafterna mellan ett däck och mjuk jord är komplexa. En mer detaljerad modellering skulle kräva en stor uppsättning parametervärden som kan vara svåra och tidskrävande att identifiera. Istället har man valt en motsatt modellmetod för detta genomförande, nämligen att använda de parametrar som man rimligen kan få fram: däckets dimension och ett mått på jordens hårdhet.

Den nuvarande versionen av Ground Designer använder sig av mallfiler för de allmänna definitionerna, t.ex. antalet gupp/fördjupningar och vägens övergripande form. Användarna kan fritt ändra dessa .txt-filer och till exempel inkludera fler hinder. Mallarna kan hittas genom att navigera till File -> Load Template, "sedan vidare till installationskatalogen" och Amesim/libdv/utils/GroundDesigner_toolbox/resources/templates/roadWithSTurn.txt.

Jag medger att det är lite krångligt och att funktionerna borde ha integrerats i själva verktyget tillsammans med de andra inställningarna. Förhoppningsvis får vi se detta i kommande versioner. Oavsett detta är det ganska enkelt att ändra .txt-filerna och rader kan läggas till och uteslutas. När .txt-filen har ändrats kan man enkelt ändra hinders placering och dimensioner med hjälp av de parametrar som finns i verktyget. Därmed kan man snabbt generera olika körscenarier i massa.

Det slutliga marknätet genereras som en .obj-fil och används tillsammans med markbeskrivningsobjektet VDGROUND0. I följande animation har jag gjort några ändringar i marknätet med hjälp av 3D-grafikprogrammet Blender med öppen källkod och importerat den resulterande .obj-filen till en något modifierad version av demonstrationsmodellen för den ledade dumperbilen.

 

Ny app för import av testdata

En vanlig situation som man stöter på när man arbetar med systemsimulering är att importera och hantera testresultat. Generellt sett kan import och användning av testdata bli ganska omständligt om flera sensorer är inblandade. Därför har en ny app gjorts tillgänglig i version 2021.2 för att lindra de besvärliga processerna med att importera och ansluta sensordata till en simuleringsmodell. Appen, som heter Testdataimport, använder sig av det redan existerande dataimportverktyget för att skapa och automatiskt ansluta en dynamisk tabell (dynamic_x_table) med det nödvändiga antalet sändar- och mottagarobjekt som specificeras av testdata. Bilden nedan exemplifierar hur man använder den här nya funktionen.

För att experimentera med och stresstesta denna funktion skapades en större uppsättning slumpmässiga värden i ett Excel-kalkylblad. I tabellen användes 130 enskilda sensornamn, var och en med en motsvarande kolumn med 10 000 värden. Följaktligen en tabell med 1,3 miljoner individuella värden.

Om du anger den första raden som titel i Dataimport kan den slutliga superkomponenten använda de korrekta sensornamnen. I mitt exempel gjordes detta genom att högerklicka på den första raden och välja: Ställ in som "titelrad". När steget för dataimport är klart erbjuds användaren möjligheten att välja tid som indata och om tabellen ska bäddas in i den aktuella simuleringsfilen. När man klickar på ok-knappen skapar Simcenter Amesim automatiskt superkomponenten i skissläge på ett iterativt sätt. För den större tabellen som beskrivs ovan tog processen några minuter och stötte inte på några problem när komponenten skapades.

Import av testdata ger flexibilitet vid import av större datamängder och är ett bekvämt verktyg att använda om strukturen på mätdata ändras.

Förhoppningsvis tyckte du att det här inlägget var värt att läsa igenom. Om du har några frågor eller kommentarer om ämnet eller om simulering i allmänhet är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till support@volupe.com.

Författare

Fabian Hasselby, M.sc.
+46733661021

Fler blogginlägg

sv_SESwedish