Nyheter Volupe

Digital design exploration opens the door to fast innovation at lower costs. It gives  valuable insight to find potential designs and to understand interrelation between parameters and performance. And the best is with Simcenter STAR-CCM+ you´ll get the tool to do that right at your fingertips within a familiar environment. Design space exploration Since 2017 STAR-CCM+ is equipped with the Design Manager and during this webinar we show you its ease of use such that you can get started right away.

Lär dig hur du kan skapa en parametriserad modell, göra automatiserade konstruktionsstudier och utvärdera prestandan hos din tekniska produkt. Vi kommer att visa dig hur du använder de senaste förbättringarna i Simcenter STAR-CCM+s Design Manager för att fullt ut använda tillförlitlighets- och robusthetsanalyser som drivs av surrogatmodeller.

Sign up here 
https://bit.ly/315cnkx

Volupe webbseminarium
sv_SESwedish