Simcenter 3D

Förutsäga prestandan hos dina 3D-geometribaserade konstruktioner

Simcenter 3D - En öppen och utbyggbar miljö 3D CAE

Simcenter 3D är en enhetlig, skalbar, öppen och utbyggbar miljö för 3D CAE med kopplingar till konstruktion, 1D-simulering, testning och datahantering. Simcenter 3D snabbar upp simuleringsprocessen genom att kombinera bästa geometriredigering i klassen, associativ simuleringsmodellering och multidisciplinära lösningar som är inbäddade i branschexpertis. Snabba och exakta lösare ger kraft åt strukturella, akustiska, flödes-, termiska, rörelse- och kompositanalyser samt optimering och simulering av flera fysikaliska material.

Simcenter 3D finns som en fristående simuleringsmiljö. Simcenter 3D är en programvara från Siemens Digital Industries och finns också helt integrerad med NX, vilket ger en sömlös CAD/CAE-upplevelse.

Våra kontakter för Simcenter 3D

Carl Wanngård, M.Sc.

VOLUPE

Lukas Johansson, M.Sc.

VOLUPE

Simcenter 3D är en simuleringsprogramvara med flera funktioner

Simcenter 3D

Akustiksimulering 

3D Simcenter erbjuder akustikanalyser för interiörer och exteriörer i en integrerad lösning som hjälper dig att fatta välgrundade beslut under de tidiga konstruktionsfaserna så att du kan optimera produktens akustikprestanda. En enhetlig och skalbar modelleringsmiljö i kombination med effektiva lösare och lättolkade visualiseringsmöjligheter gör att du snabbt kan få en inblick i produktens akustiska prestanda.

Simulering av kompositstrukturer

3D-kompositer 

I strävan efter att göra produkterna lättare men starkare ökar tillverkarna användningen av kompositmaterial. 3D Simcenter ligger i framkant när det gäller kompositanalyser genom kontinuerlig utveckling av materialmodeller och elementtyper. Simcenter 3D snabbar upp hela processen för simulering av laminatkompositmaterial genom en sömlös anslutning till kompositkonstruktion, noggranna lösare och omfattande efterbehandling.

Simulering av väderdynamik

Simcenter 3D tillhandahåller branschledande programvara för beräkningsdynamik fluid som gör det möjligt att simulera nästan alla tekniska problem som involverar flödet av vätskor, gaser (eller en kombination av båda), tillsammans med all tillhörande fysik.

Simcenter 3D-rörelsesimulering

Simulering av rörelser

Förutsägelse, analys och förbättring av positioner, hastigheter, accelerationer och belastningar för alla mekanismer och mekatroniska system med hjälp av en noggrann och robust 3D-simulering av flera kroppar.

3D-simulering

Mångfysikalisk simulering 

Komplexa industriella problem kräver lösningar som sträcker sig över en mängd fysiska fenomen, som ofta bara kan lösas med hjälp av simuleringstekniker som går över flera tekniska discipliner.

Simcenter Nastran

Strukturell simulering

Att förstå hur en komponent eller produktsammansättning reagerar under påfrestningar eller vibrationer är viktigt i alla branscher, men eftersom produkter och material blir alltmer komplexa behöver ingenjörer verktyg som går längre än linjära statiska analyser. Simcenter 3D innehåller de strukturella lösningar som du behöver för ett brett spektrum av strukturella analysproblem i en enda användarmiljö.

Termisk simulering

Termisk simulering

Simcenter 3D innehåller omfattande, förstklassiga termiska simuleringsfunktioner som kan hjälpa dig att förstå de termiska egenskaperna hos din produkt och därefter skräddarsy din lösning för värmehantering för optimal prestanda.

Electromagnetic-simulering

Electromagnetics-simulering

De elektrodynamiska, elektrostatiska och magnetic-potentiallösarna i Simcenter 3D förutsäger noggrant interaktionerna mellan elektriska, magnetic- och flödesfält och underlättar framgångsrik design av elektriska apparater och deras kylning.

Nätning Simcenter 3D

Nätning

Du kan effektivt nät dina modeller med hjälp av omfattande modelleringsfunktioner för automatisk och manuell nätgenerering av 1D-, 2D- och 3D-element samt många tekniker för tillämpning av belastningar och randvillkor.

Användardefinierade geometriändringar, nät och randvillkor är alla kopplade till grundkonstruktionen, vilket innebär att när grundkonstruktionens geometri ändras kan du snabbt uppdatera din modell i Simcenter 3D. Det här tillvägagångssättet minskar kraftigt tiden för modellering i efterföljande led, vilket resulterar i stora tidsbesparingar under projektets många design- och analysiterationer.

Optimering 3D

Optimering 

Hur kan jag minska materialet i komponenten eller ändra dess egenskaper samtidigt som jag ser till att den fortsätter att uppfylla prestandamålen? Simcenter 3D erbjuder teknik för teknisk optimering som kan hjälpa dig att besvara dessa frågor genom att systematiskt söka efter den bästa konstruktionen som uppfyller vissa kriterier. Minska komponentvikten eller hitta rätt kombination av parametrar för att förbättra produktens prestanda med hjälp av omfattande optimeringsfunktioner för topologi, geometri och parametrar.

För- och efterbehandling 

Minska den tid du lägger ner på att förbereda analysmodeller och ägna mer tid åt att utvärdera resultaten med Simcenter 3D. Gå snabbt från flera CAD-geometridata till en komplett, körklar analysmodell med hjälp av unika verktyg för CAE-geometridigering, omfattande maskindelning, FE-sammansättningshantering, multi-CAE-lösarmiljöer och snabb efterbearbetning och rapportering av simuleringsresultat.

Automatisering

Simuleringsautomatisering och skalbarhet

I takt med att företagen ökar sitt beroende av simulering söker de efter sätt att hastighet-förbättra analysprocessen och öka simuleringsgenomströmningen. Ett sätt att öka simuleringsgenomströmningen är att fånga upp repetitiva CAE-processer, standardisera dem och sedan automatisera dem. Med Simcenter 3D kan du fånga upp expertisen hos erfarna analytiker och göra den tillgänglig för yngre ingenjörer i din organisation i form av guider eller mallar. 

Kundframgångar i fokus

Innovationscentrum för kompositer
Integrerad design och analys banar väg för smart design av avancerade kompositbaserade fordon.

Composites Innovation Centre använder NX CAD och Simcenter för att snabbt utvärdera konstruktionsalternativ på halva tiden.

Kundsuccé och support

Volupes program för kundframgång omfattar regelbundna tekniska uppföljningsmöten med vår Customer Success Manager Carl Stenson. Vi går igenom vilka projekt du har genomfört, vad du ser framför dig och hur vi kan stödja dig på bästa möjliga sätt. Alla våra kunder kommer att utses till en dedikerad supporttekniker som kommer att vara din första kontaktpunkt och bära med sig relevant erfarenhet från din bransch och hur software kan användas effektivt och noggrant.

Fallstudie STAR CCM

Framgångsberättelser

Lär dig hur vi har samarbetat med olika kunder och hur de har använt software och våra lösningar framgångsrikt i olika projekt.

Kom igång Star CCM+

Hur du kommer igång

Volupe har utvecklat en komplett kundorienterad process för att få in dig som ny användare av Simcenter. STAR-CCM+. Läs mer om hur denna process definieras.

sv_SESwedish