Simcenter HEEDS

HEEDS ger möjlighet till utforskning av konstruktionsutrymmen

Upptäck bättre design, snabbare!

HEEDS är ett kraftfullt programpaket för utforskning av konstruktionsutrymmen som fungerar tillsammans med alla CAD-verktyg och kommersiella CAE-verktyg för att främja produktinnovation inom alla branscher. HEEDS påskyndar den tekniska designprocessen genom att automatisera analysarbetsflöden (processautomatisering), maximera utnyttjandet av befintliga investeringar i datorhårdvara och programvaruresurser (distribuerad exekvering), utforska lösningar på ett effektivt sätt (effektiv sökning) och sedan utvärdera prestanda för att säkerställa att verkliga mål uppfylls (insikt och upptäckt).

Automatisering av processer

HEEDS möjliggör automatiserade arbetsflöden för att underlätta produktutvecklingsprocesser. Med en omfattande lista över utvecklade gränssnitt till kommersiella CAD- och CAE-verktyg integrerar HEEDS snabbt och enkelt många tekniker utan behov av anpassade skript. Data delas automatiskt mellan olika modellerings- och simuleringsprodukter för att utvärdera kompromisser i fråga om prestanda och konstruktionsrobusthet.

Distribuerat utförande

HEEDS utnyttjar befintliga investeringar i hårdvara, vilket gör det möjligt att effektivt använda alla tillgängliga hårdvaruresurser. Utnyttja Windows- och Linuxbaserade arbetsstationer eller kluster antingen på plats eller utomlands, samt resurser för molntjänster för att påskynda den innovativa produktutvecklingen. Exempelvis kan geometriska ändringar automatiseras på en bärbar dator med Windows®-operativsystem, en simulering av strukturell deformation kan utföras på en Linux-arbetsstation och en CFD-simulering (Computational fluid dynamics) kan utföras på flera kärnor i ett Linuxkluster eller i molnet.

Effektiv sökning

Till skillnad från de flesta traditionella optimeringsverktyg som kräver mycket specialiserad teknisk expertis och förenkling av modeller för att möjliggöra effektiv sökning kan alla konstruktörer och ingenjörer använda HEEDS för att frigöra innovation. HEEDS innehåller en egen funktionalitet för utforskning av konstruktionsutrymmen för att effektivt hitta konstruktionskoncept som uppfyller eller överträffar prestandakraven. HEEDS anpassar automatiskt sin sökstrategi allteftersom den lär sig mer om konstruktionsutrymmet för att hitta den bästa möjliga lösningen inom den tilldelade tidsramen. Den är lätt att använda, utformad för att hålla tidsfrister och kan ge ett betydande värde!

Insikt och upptäckt

HEEDS ger möjlighet att enkelt jämföra prestanda över ett brett spektrum av konstruktioner som uppvisar önskvärda egenskaper och robusthet. Programvaran hjälper användarna att visualisera avvägningar mellan konkurrerande mål och begränsningar, med hjälp av olika diagram, tabeller, grafer och bilder, för att få insikt och upptäcka innovativa lösningar. Detta underlättar utvecklingen av konstruktioner som är produktionsklara, vilket möjliggör en verkligt digital tvilling!

Carl Wanngård, M.Sc.

VOLUPE

Lukas Johansson, M.Sc.

VOLUPE

Kundframgångar i fokus

Sanden
Utforskning av designutrymmet möjliggör optimering av cykelns aerodynamik och körkvalitet.

HEEDS och Simcenter STAR-CCM+ hjälpa Trek att hitta bättre designlösningar snabbare

sv_SESwedish