Logotyp för Volupe

Simcenter Nastran

Beräkningsprestanda, noggrannhet, tillförlitlighet och skalbarhet.

Nastran

Simcenter Nastran

Simcenter Nastran är en förstklassig FEM-lösare (finita elementmetoden) för beräkningsprestanda, noggrannhet, tillförlitlighet och skalbarhet. Simcenter Nastran innehåller kraftfulla lösningar för linjär och icke-linjär strukturanalys, dynamisk respons, akustik, rotordynamik, aeroelasticitet, termisk analys och optimering. Fördelen med att ha alla dessa lösningar tillgängliga i en enda lösare är att formatet för in- och utdatafiler är detsamma för alla lösningstyper, vilket förenklar modelleringsprocesserna avsevärt.  

Vad är Simcenter Nastran?

Tillgänglig som en fristående lösare för företag eller som en integrerad lösare i Simcenter 3DSimcenter Nastran har hjälpt tillverkare och leverantörer inom flyg- och rymdindustrin, bilindustrin, elektronikindustrin, tunga maskiner, medicintekniska produkter och andra branscher med att tillgodose sina kritiska behov av tekniska beräkningar så att de kan producera säkra, tillförlitliga och optimerade konstruktioner inom allt kortare konstruktionscykler. Simcenter Nastran är en programvara från Siemens Digital Industries för finita elementanalyser som används inom ingenjörs- och konstruktionsindustrin över hela världen. 

Akustiksimulering

Simcenter erbjuder akustikanalyser för interiör och exteriör i en integrerad lösning som hjälper dig att fatta välgrundade beslut i de tidiga konstruktionsfaserna så att du kan optimera produktens akustiska prestanda. En enhetlig och skalbar modelleringsmiljö i kombination med effektiva lösare och lättolkade visualiseringsfunktioner gör att du snabbt kan få en inblick i din produkts akustiska prestanda.

Mångfysikalisk simulering

Komplexa industriella problem kräver lösningar som omfattar en mängd olika fysiska fenomen, som ofta bara kan lösas med hjälp av simuleringsteknik som omfattar flera tekniska discipliner.

Strukturell simulering

Att förstå hur en komponent eller produktsammansättning reagerar under påfrestningar eller vibrationer är viktigt i alla branscher, men eftersom produkter och material blir alltmer komplexa behöver ingenjörer verktyg som går längre än linjära statiska analyser. Simcenter innehåller de strukturella lösningar som du behöver för ett brett spektrum av strukturella analysproblem i en enda användarmiljö.

Simcenter Nastran
Optimering 3D

Optimering

Hur kan jag minska materialet i en komponent eller ändra dess egenskaper samtidigt som jag ser till att den fortsätter att uppfylla prestandamålen? Simcenter levererar teknik för teknisk optimering som kan hjälpa dig att besvara dessa frågor genom att systematiskt söka efter den bästa konstruktionen som uppfyller vissa kriterier. Minska komponentvikten eller hitta rätt kombination av parametrar för att förbättra produktens prestanda med hjälp av omfattande optimeringsfunktioner för topologi, geometri och parametrar.

Kundframgångar i fokus

Longitude Engineering
Kundberättelse Volupe
Offshore-företag använder Femap för att utöka sin ingenjörskapacitet

LOC Group-medlemmen Longitude Engineering använder Siemens PLM-programvaruteknik för att optimera effektivt globalt samarbete för affärstillväxt.

Våra kontakter för Simcenter Nastran

Carl Wanngård, M.Sc.

VOLUPE

Lukas Johansson, M.Sc.

VOLUPE

Kundsuccé och support

Volupes program för kundframgång omfattar regelbundna tekniska uppföljningsmöten med vår Customer Success Manager Carl Stenson. Vi går igenom vilka projekt du har genomfört, vad du ser framför dig och hur vi kan stödja dig på bästa möjliga sätt. Alla våra kunder kommer att utses till en dedikerad supporttekniker som kommer att vara din första kontaktpunkt och bära med sig relevant erfarenhet från din bransch och hur software kan användas effektivt och noggrant.

Fallstudie STAR CCM

Framgångsberättelser

Lär dig hur vi har samarbetat med olika kunder och hur de har använt software och våra lösningar framgångsrikt i olika projekt.

Kom igång Star CCM+

Hur du kommer igång

Volupe har utvecklat en komplett kundorienterad process för att få in dig som ny användare av Simcenter. STAR-CCM+. Läs mer om hur denna process definieras.

sv_SESwedish