Blogginlägg Volupe

Simcenter STAR-CCM+ version 2022.1 nyheter del 3 - Marin tillämpning

Genom att använda automatiserade arbetsflöden med simuleringsmallar i Simcenter STAR-CCM+ kan vi inte bara säkerställa robusta och reproducerbara arbetsflöden utan också minska dyrbar tid för förbehandling. Men även om du inte använder mallar erbjuder den nya versionen av Simcenter STAR-CCM+ några nya funktioner som gör dig effektivare. I veckans blogginlägg lyfter vi fram funktionen för extrudering med flera ytor, förbättringar av Virtual Disk och hur du kan få insikt snabbare!

Extrudering av flera ytor

Extrudering av ytor förbättras genom att man kan välja flera ytor som ska extruderas med olika avstånd. För att tillämpa olika avstånd mellan delytor behövde man tidigare skapa n antal operationer för n antal valda delytor. Nu kan du med alternativet H-grid välja flera delytor i en operation och extrudera på olika avstånd.

Med hjälp av H-grid-alternativet kan de anpassade kontrollerna för ytextrudern kopieras till den nedströms belägna volymextrudern. Extrudering av typen H-grid ger vanligtvis en mycket bättre cellfördelning. H-alternativet ska inte användas för att extrudera komplexa former med betydande variationer i topologin.

Förbättrad noggrannhet för källtermer för virtuella diskar

Du kan nu få en förbättrad noggrannhet för källtermer när du använder virtuella skivmetoder som bladelementmetoden, kroppskraftens propeller, 1-D momentummetoden etc. för att modellera propellrar, rotorer, vindturbinblad etc. Läs våra blogginlägg om roterande flöden (Roterande flöde Del 1 & Roterande flöde del 2).

Metoderna i klassen Virtual Disk utgår från ett tryckhopp över en oändligt tunn skiva. När impulskälletermerna har beräknats med hjälp av metoden för virtuella skivor måste de distribueras tillbaka till bakgrundsgallret. Före version 2022.1 användes en stegfunktion för att fördela impulskälletermerna över cellerna i den riktning som är normal till skivan, vilket ledde till följande

  • instabilitet i lösningen om källorna är fördelade på ett enda cellskikt
  • Källtermerna kan smeta ut om källtermerna är fördelade på flera cellskikt.

Detta innebär i praktiken att den virtuella diskens verksamhet är beroende av bakgrundsgallret. En anpassning av den virtuella skivan till nätet var därför önskvärd. Genom att använda en Gaussisk formfunktion för att fördela impulskälletermer över cellerna i den riktning som är normal till skivfunktionen eliminerar Simcenter STAR-CCM+ emellertid beroendet av bakgrundsnätets inriktning. Nu interagerar flödet bättre med källtermerna och därför får vi en liknande lösningsnoggrannhet oavsett cellerna i bakgrunden.

 

Resultatet blir tydligt i bilden ovan, där ett trimmat nät används, orienterat i 45 grader mot skivan, och det kan jämföras väl med resultat som erhållits med ett polyedernät. Vi ser en liknande fördelning av trycket över skivan oberoende av nätet.

Testfall för självframdrivning för en ny Gaussisk formfunktion för den virtuella skivan för att fördela impulskälletermer.

Ett mer praktiskt exempel är till exempel en simulering av en yacht med självdrift. Här jämför vi en virtuell disk som är i linje med nätet med ett fall där propelleraxeln och propellerplanet lutar 10 grader mot nätet. Animationen nedan visar hastighetsstorleken nedströms propellerplanet. I fallet med den utjämnade propellern kan vi knappt se någon skillnad. Men när propellern lutar skiljer sig flödesfältet mellan version 2021.3 och 2022.1 avsevärt.

 

Kommentera kvantitativa data i Scene

När du diskuterar eller delar med dig av dina simuleringsresultat är det ibland bra att fråga ut eller lyfta fram ett specifikt värde på en plats. Om du bara kunde klicka dig in i en scen för att kommunicera kritiska resultat snabbare. Hittills har detta endast varit möjligt med punktsonder i en scen, vilket inte var en enkel process utan krävde en inställning med många klick för att skapa, positionera och visa en sondpunkt. Praktiskt taget oanvändbart.

Gissa vad utvecklarna av Simcenter STAR-CCM+ 2022.1 har kommit på. Tack vare användarnas feedback i Simcenter Community kan vi nu enkelt kommentera platsen för en punktsond i scenen med värdet av en fältfunktion.

Hur du enkelt kan kommentera kvantitativa data i Scene

Ovanstående marina exempel visar hur du kan välja verktygsalternativet "Create Labeled Point Probe" (Skapa märkt punktsond) och klicka i scenen för att se annoteringen av sonden. Det måste finnas en plan sektion eller en gräns för att detta ska fungera. Det går också snabbare om du trycker på kommatangenten (",") för att skapa en punktsonderingsannotation på den platsen på din kurir. Du kan se skapade punktsonderingar under Avledda delar. Dessutom kan du också ändra den fältfunktion som visas under Verktyg > Annotationer. Om du använder en simulering med en scen som skapades i en tidigare version kräver dock hastighetsfältet en extra uppdatering av den härledda Probe Points "Part" för att kunna visa värden. Nyligen skapade Scene i version 2022.1 kommer att visa även hastigheter korrekt.

We hoppas att du har hittat detta artikel intressant. Om du har några frågor eller kommentarer, gärna kontakta oss på följande adress support@volupe.com 

Författaren

Florian Vesting, doktorsexamen
Kontakt: support@volupe.com
+46 768 51 23 46

 

 

 

 

Fler blogginlägg

sv_SESwedish