Logotyp för Volupe

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+

Letar du efter en återförsäljare och en certifierad partner för Simcenter STAR-CCM+? Välkommen till oss på Volupe. Vi är en Smart Expert Partner för Siemens Digital Industries Software.

What is Star ccm+?

Simcenter STAR-CCM+ är en kommersiell CFD-baserad simuleringsprogramvara (Computational Fluid Dynamics) som utvecklats av Siemens Digital Industries Software. På den här sidan får du mer information om programvaran Simcenter STAR-CCM+, och viktigast av allt kan du kontakta våra Simcenter STAR-CCM+-specialister och lära dig mer om hur vi på Volupe arbetar för att nå verklig framgång för våra kunder.

Simuleringen

Simcenter STAR-CCM+ är en komplett multi-fysik-simuleringslösning för simulering av produkter och konstruktioner som fungerar under verkliga förhållanden. Simcenter STAR CCM+ ger varje ingenjör automatiserad konstruktionsutforskning och optimering i simuleringsverktygslådan, vilket gör det möjligt att effektivt utforska hela konstruktionsutrymmet i stället för att fokusera på enstaka konstruktionsscenarier.

Den ytterligare insikt som du får genom att använda Simcenter STAR-CCM+ för att vägleda din konstruktionsprocess leder i slutändan till mer innovativa produkter som överträffar kundernas förväntningar.

Simcenter STAR-CCM+ förutspår exakt din produkts prestanda i verkligheten när du behöver ett simuleringsverktyg som fångar upp all fysik som kommer att påverka produktens prestanda under dess livslängd, även sådana som överskrider gränserna för traditionella tekniska discipliner. Simcenter STAR-CCM+ gör det möjligt att förbättra din produkt när du behöver förutsäga hur prestandan förändras som svar på flera parametriska konstruktionsändringar.

VOLUPE

Våra kontakter för Simcenter STAR-CCM+

Carl Wanngård, M.Sc.

Account manager & business developer
+46 731 473 320
carl.wanngard@volupe.com
VOLUPE

Lukas Johansson, M.Sc.

Account manager & business developer
+46 704 466 297
lukas.johansson@volupe.com
VOLUPE

Användarvänlighet

Simcenter STAR-CCM+ är utformat för att hastighet förbättra din simuleringsdrivna produktdesign utan att kompromissa med noggrannheten.

Enkelt gränssnitt

Den enda integrerade miljön omfattar allt från CAD, automatiserad nätuppbyggnad, CFD med flera fysikaliska egenskaper, sofistikerad efterbehandling och konstruktionsutforskning.

Flexibel licensiering

Simcenter STAR-CCM+ erbjuder en kostnadseffektiv licenslösning där vi anpassar konfigurationen utifrån dina nuvarande behov för att ge hög avkastning på investeringen för ditt företag.

Kundsuccé och support

Volupes program för kundframgång omfattar regelbundna tekniska uppföljningsmöten med vår Customer Success Manager Carl Stenson. Vi går igenom vilka projekt du har genomfört, vad du ser framför dig och hur vi kan stödja dig på bästa möjliga sätt. Alla våra kunder kommer att utses till en dedikerad supporttekniker som kommer att vara din första kontaktpunkt och bära med sig relevant erfarenhet från din bransch och hur software kan användas effektivt och noggrant.

Fallstudie STAR CCM

Framgångsberättelser

Lär dig hur vi har samarbetat med olika kunder och hur de har använt software och våra lösningar framgångsrikt i olika projekt.

Kom igång Star CCM+

Hur du kommer igång

Volupe har utvecklat en komplett kundorienterad process för att få in dig som ny användare av Simcenter STAR-CCM+. Läs mer om hur denna process är definierad.

Utveckla innovation med CFD-fokuserad multiphysics-simulering

Egenskaper och funktioner för Simcenter STAR-CCM+

STAR-CCM+

Simulering av väderdynamik

Simcenter tillhandahåller branschledande programvara för beräkningsdynamik fluid som gör det möjligt att simulera nästan alla tekniska problem som involverar flödet av vätskor, gaser (eller en kombination av båda), tillsammans med all tillhörande fysik.

Batterisimulering

Digitalt validera Li-ion-cellkonstruktionen, inklusive geometriska cellspecifikationer och cellprestanda. Det finns omfattande komponenter i en battericell och en materialdatabas som stöd för användaren i modellutvecklingen. Se hur vårt team gjorde en batterisimulering med hjälp av STAR-CCM+

STAR-CCM+

STAR-CCM+ Samsimulering 

Koppla till andra simuleringsverktyg genom särskilda gränssnitt eller ett intuitivt API. Detta möjliggör multi-fysik simulations med olika tidsskalor från mikrosekunder till tusentals sekunder, vilket ger snabbare och mer exakta analyser och kortare omsättningstider för utveckling och bedömning av komplexa konstruktioner.

Utformning STAR CCM

Utforskning av design

Istället för att bara simulera en enda driftspunkt bör du utforska hur din produkt fungerar under alla de driftsförhållanden som den kommer att utsättas för under sin livslängd, och använda intelligent designutforskning för att snabbare hitta bättre konstruktioner.

Elektriska maskiner 

Omfattande analysmodeller omfattar alla aspekter av konstruktionen av elektriska maskiner, inklusive termisk, elektromagnetisk och drivningsstyrning. Särskilt viktigt är det effektiva utnyttjandet och till och med elimineringen av magnets. Våra simuleringsverktyg är strukturerade för att ge sömlös konstruktionsförmåga över hela skalan av permanent-magnet maskiner och alternativen, inklusive hybridkombinationer, och täcker hela spektrumet av effekt, spänning och hastighet som används i fordonssystem.

 

Elektrokemi STAR CCM+

Elektrokemi 

Simulera komplexa elektrokemiskt drivna processer som involverar jon- och elektronutbyte mellan fluid och fasta faser. Simcenter STAR-CCM+ erbjuder ett allmänt elektrokemiskt tillvägagångssätt som gör det möjligt att simulera flöde, energi och elektrokemi tillsammans och öppnar dörren till verkliga kemitillämpningar i 3D.

STAR-CCM+ simulering

STAR-CCM+ - Motorsimulering

Motor simulations i STAR-CCM+ med rörliga komponenter, flerstegsflöden, förbränning och värmeöverföring. Du behöver inte längre vara en expertanvändare för att simulera förbränningsmotorer: med hjälp av ett tillämpningsspecifikt arbetsflöde och ett förenklat gränssnitt kan du snabbt och enkelt konfigurera motor simulations. Expertanvändare kan använda dessa simulations som utgångspunkt för att utföra mer komplicerade multifysiska motor simulations som utnyttjar hela Simcenter STAR-CCM+-simuleringskapaciteten.

 

Simulering STAR-CCM+

Rörliga objekt

STAR-CCM+ hjälper dig med problem som involverar flera rörliga och interagerande komponenter och som enkelt kan simuleras med hjälp av överhettning av nät, nätmorfing eller en kombination av båda. De rörliga nätfunktionerna kan också användas för parametriska studier och för stabila eller instabila simulations, vilket ger ett enkelt sätt att flytta eller byta ut objekt för att studera flera konstruktionskonfigurationer.

Reologi STAR CCM+

Reologi

Beräkningsreologi används för att modellera icke-newtonska eller viskoelastiska material i industriella problem. Reologilösaren löser noggrant upp den dominerande fysiken i komplexa reologiska materialflöden och hjälper till att förutsäga deras beteende.

Fast mekanik

Nästan alla verkliga tekniska problem beror i slutändan på samspelet mellan fluids och fasta strukturer. Simcenter STAR-CCM+ erbjuder både finita volymer (FV) -baserad beräkningsdynamik för fluid och finita element (FE) -baserad beräkningsmekanik för fasta material (CSM) i ett lättanvänt integrerat användargränssnitt. Med detta tillvägagångssätt kan du lösa statiska, kvasistatiska och dynamiska problem, inklusive problem med icke-linjär geometri och flera delar med bundna och små glidkontakter. Kombinera med HEEDS

 

Instruktioner Simcenter STAR-CCM+

Följ vår Instruktioner om Simcenter STAR-CCM+ plus vår programvarukostym.

sv_SESwedish