Logotyp för Volupe

Inspelade webbseminarier

Kommande webbseminarier

Här kommer vi att publicera alla kommande webbseminarier.

Inspelade webbseminarier Volupe

Nedan hittar du alla våra inspelade webbseminarier och de inkluderade presentationerna. För att få tillgång till innehållet ber vi om din information innan du får tillgång till innehållet.

* Inspelat den 30 november 2022

Webinar om uppdatering av Simcenter STAR-CCM

Volupes Simcenter STAR-CCM uppdateringswebinar. Vi har noggrant granskat uppdateringarna för Simcenter STAR-CCM version 2022.1, 2206 respektive 2210 och har sammanställt den information som vi anser vara mest relevant för våra kunder. Detta kommer att presenteras under en timmes session av vårt tekniska supportteam.

* Inspelat den 25 maj 2022

Webinar om vätgas 45 minuter

Ta reda på hur väte ser ut idag och vart det är på väg, varför området får så mycket fart just nu och hur teknisk simulering används för att minimera risker, få insikt och uppmärksamhet. Är H2 den "gyllene pilen" eller är det en del av ett blandat energipaket?

* Inspelat den 24 november 2021

Webinar om uppdatering av Simcenter STAR-CCM+ 2021

Vi har noggrant granskat uppdateringarna för Simcenter STAR-CCM+ version 2021.1, 2021.2 respektive 2021.3 och har sammanställt den information som vi anser vara mest relevant för vår kundbas. 

* Inspelat den 31 mars 2021

Utforskning av konstruktionsutrymme med Simcenter STAR-CCM+

Digital designutforskning öppnar dörren för snabb innovation till lägre kostnader. Den ger värdefulla insikter för att hitta potentiella konstruktioner och förstå sambandet mellan parametrar och prestanda. Och det bästa är med Simcenter STAR-CCM+ får du verktyget för att göra det direkt vid dina fingertoppar i en välbekant miljö. Utforskning av konstruktionsutrymmet Sedan 2017 är STAR-CCM+ utrustad med Design Manager och under det här webbseminariet visar vi hur enkelt det är att använda det så att du kan komma igång direkt.

Lär dig hur du kan skapa en parametriserad modell, göra automatiserade konstruktionsstudier och utvärdera prestandan hos din tekniska produkt. Vi kommer att visa dig hur du använder de senaste förbättringarna i Simcenter STAR-CCM+s Design Manager för att fullt ut använda tillförlitlighets- och robusthetsanalyser som drivs av surrogatmodeller.

Klicka här för att download QnA för denna session

* Inspelat den 17 december 2020

Templating, ett exempel på internt flöde

Detta inspelade webbseminarium är avsedd att ge dig en uppfattning om möjligheten att fördefiniera din arbetsfil med hjälp av templating. I det här exemplet kommer vi att titta på ett exempel på ett internt flöde.

Vi tittar på hur du kan generalisera din fil genom att göra den sökbaserad. Vi visar hur filen kan användas i några olika exempel för att visa hur lätt den är. Om du vill kommer du att kunna download mallfilen efter webbseminariet, för att antingen använda den eller bara titta på den som inspiration för att skapa din egen mallfil.

* Inspelat den 2 december 2020

Simulering av skrovprestanda, enkelt!

Det här inspelade webbseminariet visar olika sätt att använda tillägget Hull Performance Workflow (HPW) samt mallbaserade metoder för att utföra analyser av motstånd, sänkning och trimning i Simcenter STAR-CCM+. Oavsett om det handlar om att göra svepningar av upprepningsbara körningar eller försöka optimera en enskild konstruktion, kan detta göras med Simcenter-produkter.

Lär dig hur
Lär dig hur bästa praxis för simulering av skrovprestanda integreras i din simulering och hur det kommer att göra det möjligt för ditt team av fartygsarkitekter att påskynda produktutvecklingen och öka effektiviteten. Håll dig före konkurrenterna och lär dig hur du kan fokusera på att driva prestanda och upptäcka bättre konstruktioner, snabbare!

* Inspelat den 12 november 2020

Webinar om digital torsdag, den 12 november

Lär dig hur automatiserad utforskning av konstruktionsutrymmen kommer att göra det möjligt för dina ingenjörsteam att påskynda produktutvecklingen och öka effektiviteten. Håll dig före konkurrenterna och lär dig hur du kan fokusera på att öka prestandan och upptäcka bättre konstruktioner snabbare!

Att driva innovation har blivit en viktig fråga för alla branscher. Företagen omdefinierar sina simuleringsstrategier och använder Design Space Exploration och intelligent optimering för att maximera kapitalinvesteringarna i sina befintliga simuleringsresurser för att hitta innovativa lösningar som uppfyller eller överträffar prestandakraven.

Under den här sessionen kommer vi att visa hur du kan uppnå detta.

* Inspelat den 12 mars 2020

Webinar om uppdatering av Simcenter STAR-CCM+ version 2020.1

Vi hälsar dig varmt välkommen att delta i Volupes Simcenter STAR-CCM+ Webinar om uppdatering av version 2020.1. Detta webbseminarium kommer att behandla de viktigaste nya funktionerna i nästa version av koden. Version 2020.1 är den första versionen av Simcenter STAR-CCM+ 2020 och kommer att vara tillgänglig den 26 februari.

NYA FUNKTIONER:
Några av de nya funktionerna i den här versionen som kommer att presenteras är: - Ny parallell polyedrisk nätmaskinstorlek - Adaptiv nätförfining - Automatisk kontroll av kopplade lösare - 3D-CAD: 3D-CAD: Reparation av kroppar och ytor, återimport av modeller osv.

Klicka här för att download QnA för denna session

sv_SESwedish