Logotyp för Volupe

CFD-simulering

CFD-simulering

CFD-simulering

CFD-simulering

Vad är CDF? Computational Fluid Dynamics (CFD) är en gren av fluid mekaniken där numeriska metoder används för att analysera, simulera och lösa olika typer av flödesmekaniska problem.

Många problem inom flödesmekanik och värmeöverföring är så komplicerade att lösa eller så svåra att simulera att man måste förlita sig på antaganden och förenklade modeller. I bästa fall har du ganska rätt, men det är inte möjligt att använda traditionella metoder som grund för att ta nästa steg och optimera avancerade system. Dessa nya utmaningar ställer nya krav på produktutveckling och vad man ska optimera.

Vill du ha en effektiv och pålitlig CFD-simuleringsprogramvara?

Simcenter STAR-CCM+ är en multifysisk programvara för CFD-dynamik (Computational Dynamics) för simulering av produkter som fungerar under verkliga förhållanden. Simcenter STAR-CCM+ ger automatiserad konstruktionsutforskning och optimering till CFD-simuleringsverktygslådan för alla ingenjörer. Volupe är en föredragen solution partner för Siemens Digital Industries Software och vi har experter på att använda Simcenter STAR-CCM+ programvara.

Star CCM+

Vad är Simcenter STAR-CCM+?

Simcenter STAR-CCM + är en programvara för CFD-simulering som utvecklats av Siemens Digital Industries Software. Om du har specifika frågor om hur du använder och kommer igång med Simcenter STAR-CCM+, kontakta oss så hjälper han dig med dina frågor. Nedan har du ett direkt telefonnummer och e-post till din kontaktperson på Volupe.

Vilka är fördelarna med CFD-simulering?

Fördelarna med simuleringsdriven produktutveckling med CFD-simulering via Simcenter STAR-CCM+ är många.

Volupe Way - Kundframgång

Vi på Volupe gör alltid en grundlig genomförbarhetsstudie där vi går igenom dina krav och önskemål om hur du vill optimera din CFD-simulering, oavsett vilken flödesmekanik eller typ av värmeöverföring som tillämpas.

Vi på Volupe har också byggt upp ett beräkningskluster (High Performance Computing - HPC) så att du vid behov kan köra stora analyser på begäran. Genom att erbjuda denna plattform som en tjänst (PaaS) förenklar vi möjligheten för dig att skala upp och köra större simuleringar utan att behöva göra stora investeringar i din egen datorkraft.

När du behöver prata om olika utmaningar och hur du ställer in dina modeller på rätt sätt talar alla i supporten svenska, vilket eliminerar onödiga språkbarriärer.

I samband med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och tillgången till "big data" är det nu möjligt att göra snabbare och smartare simulations för produkternas verkliga förhållanden.

Dessutom pågår alltid utvecklingsarbetet av Siemens programvara Simcenter STAR-CCM+ för att öka effektiviteten och vidareutveckla ytterligare funktioner i programvaran.

Computational Fluid Dynamics (CFD) - här hittar du länkar till mer information, bakgrund och matematiska formler som används.

CFD-simulering
CFD

Vilken typ av CFD-simulering behöver du?

Simcenter STAR-CCM + hjälper dig med följande CFD-simulering med exakta resultat

 • CFD-modellering

 • Turbulent flöde

 • Lamellära och turbulenta flöden

 • Flödesekvationer

 • Strömningsdynamik

 • Turbulent reagerande flöden

 • Kemiska reaktioner

 • Linjära ekvationer

 • Laminärt flöde

 • Analysmetoder

 • Beräkningsmetoder

 • Inkompressibelt flöde

 • flerstegsflöde.

 • Vätske- och strukturinteraktion

 • Flödesekvationer

 • Numeriska metoder

 • Lamellära och turbulenta flöden

 • Fluidflöde

 • Transportekvationer

 • Turbulensmodeller

 • Rörelse fluid

 • värmestrålning.

 • hög fidelitet simulations

 • fysikaliska egenskaper

 • oönskade svängningar

 • Ekvationer av Navier Stokes

Carl Wanngård, M.Sc.

Account manager och affärsutvecklare
+46 731 473 320
carl.wanngard@volupe.com

VOLUPE

Lukas Johansson, M.Sc.

Account manager och affärsutvecklare
+46 704 466 297
lukas.johansson@volupe.com

VOLUPE

Kundsuccé och support

Volupes program för kundframgång omfattar regelbundna tekniska uppföljningsmöten med vår Customer Success Manager Carl Stenson. Vi går igenom vilka projekt du har genomfört, vad du ser framför dig och hur vi kan stödja dig på bästa möjliga sätt. Alla våra kunder kommer att utses till en dedikerad supporttekniker som kommer att vara din första kontaktpunkt och bära med sig relevant erfarenhet från din bransch och hur software kan användas effektivt och noggrant.

Fallstudie STAR CCM

Framgångsberättelser

Lär dig hur vi har samarbetat med olika kunder och hur de har använt software och våra lösningar framgångsrikt i olika projekt.

Kom igång Star CCM+

Hur du kommer igång

Volupe har utvecklat en komplett kundorienterad process för att få in dig som ny användare av Simcenter STAR-CCM+. Läs mer om hur denna process är definierad.

sv_SESwedish