CFD Simulering

Vad använder man CFD simulering till?

CFD Simulation

Vad är CFD Simulering?

 Computational Fluid Dynamics (CFD) är en gren av fluidmekaniken där numeriska metoder används för att analysera, simulera och lösa olika typer av strömningsmekaniska problem.

Många problem inom strömningsmekanik och värmeöverföring är så komplexa att lösa eller så pass svåra att simulera att man förlitat sig på antaganden och förenklade modeller. I bästa fall träffar man någorlunda rätt, men det går inte att använda traditionella metoder som bas för att ta nästa steg och optimera avancerade system. Dessa nya utmaningar ställer nya krav på produktutvecklingen och det man ska optimera.

Siemens Simcenter STAR-CCM+ är lösningen för dig då du ska jobba med avancerad simulering, ett verktyg som möjliggör simulering och beräkning på en helt annan nivå. Vi på Volupe är s.k. preferred partner till Siemens Digital Industries Software och är specialister på mjukvaran Simcenter Star CCM+

Kontakta någon oss så får vi höra mera om dina krav och önskemål på just dina CFD simuleringar.

Star CCM+

Vad är Simcenter Star ccm +?

Simcenter STAR-CCM + är en Computational Fluid Dynamics (CFD) baserad simuleringsprogramvara utvecklad av Siemens Digital Industries Software.

Har du konkreta frågor kring hur man använder och kommer igång med Simcenter STAR-CCM+, ta kontakt med xx hos oss så hjälper han dig vidare med dina frågor. Nedan har du direkttelefonnummer och e-post till din svenska kontakt hos oss på Volupe

Vad är fördelarna med CFD?

Fördelarna med simuleringsdriven produktutveckling med hjälp av CFD-simulering genom Siemens Simcenter Star CCM+ är många.

  • Vi på Volupe gör alltid en grundlig förstudie där vi går igenom dina krav och önskemål för hur du vill optimera din CFD simuleringen för just din beräkning oavsett vilken strömningmekanik eller typ av värmeöverföring det gäller.
  • Vi på Volupe har även byggt upp ett beräkningskluster (High Performance Computing – HPC) för att ni vid behov ska kunna köra stora analyser on-demand. Genom att även erbjuda detta förenklar vi optimeringen av alla delar av helhetslösningen kring er simulering och beräkning. Alla simuleringar ska gå snabbt som möjligt.
  • När du behöver och har behov av att prata om olika beräkningar och modeller så pratar alla svenska vilket underlättar onödiga språkbarriärer.
  • I samband med den snabba utvecklingen av AI och tillgängligheten av “big data” finns det nu förutsättningar att göra snabba och smarta analyser/optimeringar av problem och utmaningar av produkterna.
  • Dessutom fortskrider utvecklingsarbetet av Siemens mjukvara Simcenter STAR-CCM+ för att öka effektiviteten och komplexiteten av modellering.
  • Alla CFD-projekt som skall göras kräver en bra mjukvara och en bra prestanda på hårdvaran
  • Insamling och lagring av data växer i och med mognaden av 5G-nätet.
  • Computational Fluid Dynamics (CFD) – här hittar du länkar till mer information, bakgrund och matematiska formler som man använder.

Carl Wanngård, M.Sc.

Account manager & business developer
+46 731 473 320
carl.wanngard@volupe.com

VOLUPE

Lukas Johansson, M.Sc.

Account manager & business developer
+46 704 466 297
lukas.johansson@volupe.com

VOLUPE

Customer success & support

The Volupe customer success program includes regular technical follow-up meetings with our Customer Success Manager Carl Stenson. We go through what projects you have carried out, what you see in front of you and how we can support you in the best possible way. All our customers will be appointed a dedicated support technician who will be your first point of contact and carry relevant experience from your industry and how the software can be used efficiently and accurately.

Case study STAR CCM

Featured success stories

Learn how we have engaged with different customers and how they have used the software and our solutions successfully in different projects

Get started Star CCM+

How to get started

Volupe has developed a complete customer oriented process to onboard you as a new user of Simcenter STAR-CCM+. Learn more how this process is defined.